pretyytall

 

ZOA kruidnoten bij Pretty Tall

Tot en met 5 december ontvangt iedere klant bij Pretty Tall een gratis zakje kruidnoten, bij
een besteding van minimaal € 150,-. Dit is niet zomaar een zakje met deze lekkernij,
hiermee wordt namelijk het goede doel ZOA gesteund.

Door deze kruidnoten te kopen worden mensen in Afrika en Azië geholpen aan voedsel,
onderwijs, onderdak en schoon drinkwater want € 1 per zakje gaat naar projecten die ZOA ondersteunt.
Met de opbrengst van 30 zakken kruidnoten kan ZOA bijvoorbeeld in Afghanistan iemand helpen aan
schoon drinkwater en voorlichting geven over hygiëne en gezondheid.

 

ZOA biedt hulp aan mensen die getroffen zijn door een natuurramp of gewapend conflict. ZOA draagt
bij aan een nieuw perspectief van hoop waarin mensen in waardigheid en onderling vertrouwen
samenwerken aan hun toekomst. Samen met de getroffen gemeenschappen werkt ZOA aan verder
herstel totdat zij weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.